Sedemnásteho marca 2015 - Promostic Dream Prom loterieOFICIÁLNE PRAVIDLÁ

PRE VSTUP ALEBO VÝHRU NIE JE POTREBNÝ NÁKUP. KÚPA ALEBO PLATBA AKÉHOKOĽVEK DRUHU NEZVÝŠI VÁŠ ŠANCU VÍŤAZSTVA1. VÝBER VÍŤAZA: Výhercovia (jednotlivo a hromadne, ďalej len „výhercovia“) budú vybraní 1. apríla asi 15. apríla náhodným žrebovaním spomedzi všetkých oprávnených návrhov prijatých na výrobcu. Všetky lotérie v týchto oficiálnych pravidlách sú jednotlivo a kolektívne „lotérie“. V prípade, že sponzor nezíska žiadne oprávnené príspevky, má právo stávky zrušiť. Žrebovanie bude viesť časopis Seventeen, ktorého rozhodnutia sú konečné. Kurzy výhier sa budú líšiť v závislosti od účastníkov na výrobcu. V prípade, že sú Kanaďania oprávnení zúčastniť sa súťaže, ako je uvedené v nasledujúcom odseku Podmienky účasti, a ak existuje kanadský víťaz, bude sa od neho vyžadovať, aby ako odpoveď na správnu cenu správne odpovedal na otázku testovania matematických schopností. Dôležité upozornenie: Za návštevu mobilného webu vám môžu byť účtované poplatky v súlade s podmienkami zmluvy o poskytovaní služieb s operátorom. O cenovom pláne sa obráťte na svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Na účasť prostredníctvom mobilného telefónu musíte použiť zariadenie Smartphone. Nie všetci poskytovatelia mobilných telefónov poskytujú služby potrebné na účasť. Konkrétne pokyny na internete nájdete v možnostiach vášho telefónu. Ak využitie vašich dát presiahne to, čo je pridelené vašim dátovým programom, váš operátor vám môže účtovať ďalšie poplatky. Ak máte otázky týkajúce sa vášho účtu, kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných služieb.2. OZNÁMENIE VÍŤAZA: Výherca bude informovaný do jedného (1) mesiaca od posledného dňa loterie, e-mailom alebo podľa uváženia sponzora, telefonicky alebo poštou. V prípade, že výherca neodpovie na oznámenie sponzora alebo neprijme cenu do piatich (5) pracovných dní od oznámenia, bude cena považovaná za prepadnutú a bude vybraný alternatívny výherca. V prípade, že jeden alebo viac potenciálnych výhercov neodpovie, ako je uvedené vyššie, odmietne cenu alebo neposkytne podpísané čestné vyhlásenia alebo správy, bude sa to považovať za to, že výherca prepadne a Sponzor vyberie náhradníka. Výhercovia od zvyšných oprávnených účastníkov pre daného výrobcu. Ak ktorýkoľvek z náhradníkov podobne neodpovie alebo odmietne cenu, sponzor použije primeraný počet pokusov, podľa svojho uváženia, na udelenie ceny (výhier) inému náhradníkovi (náhradníkom), ale ak to nedokáže, ceny nakoniec prepadnú a sponzor nebude niesť žiadnu ďalšiu zodpovednosť v súvislosti s uvedenými lotériami. Zoznam výhercov: Pre meno (-á) výhercu (-ov) pošlite samostatnú adresovanú pečiatkovanú obálku do časopisu Seventeen Magazine, PROMTASTIC DREAM PROM GOWN SWEEPSTAKES Winners 'List, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 do dvoch (2) mesiacov od dátumu oznámenia víťaza, ako je uvedené vyššie.3. PROMTASTICKÉ SNÍMKOVÉ OBCHODNÉ SÁZKY (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Aj keď môže každý účastník prihlásiť jedenkrát pre každého z jedenástich výrobcov, celkovo to môže až 11 účastníkov na jedného účastníka, ale účastník môže počas Vstupného obdobia LEN jednu cenu vyhrať. K dispozícii bude jedenásť (11) samostatných výkresov pre výrobcov uvedených v sekciách Ceny nižšie a jedného víťaza pre každú vybranú značku, spolu s jedenástimi (11) rôznymi výhercami. Ak ktorýkoľvek účastník vyhrá viac ako jednu cenu, sponzor vyberie podľa vlastného uváženia jednu z cien pre uvedeného výhercu. Záznamy budú filtrované na základe výberu výrobcu a potom vybrané náhodne. Kurzy výhier sa budú líšiť v závislosti od účastníkov na výrobcu.PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTakes 1 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane šaty spoločnosti Sherri Hill podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 250 - 1 500 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 2 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane plesové šaty skupiny USA / Camille La Vie podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: od 200 do 500 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 3 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane šaty značky Terani podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 250 - 1 500 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 4 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane plesové šaty Rachel Allan podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 200 - 1 200 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 5 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca získa šaty Kasey J na ples podľa ich výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 100 až 700 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 6 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane šaty spoločnosti Faviana podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 200 - 1 200 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 7 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca získa plesové šaty La Femme podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 200 - 1 000 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 8 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane šaty na ples XCITE podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: od 200 do 800 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 9 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca získa šaty Envious Prom podľa ich výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 300 až 1 000 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SNOV PROM GOWN SWEEPSTAKES 10 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca získa šaty Angely a Alison na ples podľa ich výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: 250 - 1 000 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

PROMTASTICKÝ SEN PROM GOWN SWEEPSTAKES 11 (ďalej len „lotérie“): Od 2. 2. 2015 o 0:01 (ET) do 23. 3. 2015 o 23:59 (ET) (ďalej len „vstupné obdobie“) prejdite v počítači alebo na bezdrôtovom zariadení na adresu seveneen.com/dreamdress a podľa pokynov na obrazovke zadajte prihlasovací formulár a zadajte svoje „vysnívané šaty“ podľa názvu značky a čísla štýlu. Ceny a približná maloobchodná hodnota: Jeden výherca dostane šaty Blush na ples podľa vlastného výberu v ich veľkosti, v závislosti od dostupnosti (ARV: medzi 150 až 900 dolárov). Rozdiel medzi uvedenou ARV a skutočnou hodnotou ceny nebude priznaný v žiadnej podobe.

4. PRIHLÁŠKY: Obmedzte jeden (1) vstup na osobu pre každého z jedenástich výrobcov, čo umožňuje celkovo až 11 vstupov na každého účastníka, a to PROMTASTIC DREAM PROM GOWN SWEEPSTAKES. Viaceré záznamy od tej istej osoby od toho istého výrobcu budú diskvalifikované. Príspevky sa stávajú majetkom sponzora a nebudú vrátené. Doklad o predložení nepredstavuje dôkaz o prijatí. Nepresné, stratené, oneskorené, nesprávne nasmerované alebo neúplné alebo vstupné formuláre, ktoré boli pozmenené, budú prípadne diskvalifikované. Účastníci musia mať platnú e-mailovú adresu a je zodpovednosťou aktualizovať sponzora o akejkoľvek zmene e-mailovej adresy. Ak dôjde k sporu o totožnosť účastníka online, cena sa pridelí oprávnenému majiteľovi účtu e-mailovej adresy. „Autorizovaný držiteľ účtu“ je definovaný ako fyzická osoba, ktorej je e-mailová adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb, poskytovateľom online služieb, dopravcom alebo inou organizáciou (napr. Obchodnou, vzdelávacou inštitúciou atď.), Ktorá je zodpovedná za pridelenie. e-mailové adresy pre doménu spojenú s zadanou e-mailovou adresou.

5. OPRÁVNENOSŤ: Otvorené pre legálne rezidentky 50 USA a District of Columbia, ktoré sú v čase vstupu vo veku 15-24 rokov v štáte alebo na území bydliska. Vstup majú tiež oprávnení obyvatelia Kanady (okrem Quebecu), ktorí v čase vstupu dosiahli vyššie uvedený vek v ich provincii bydliska. Neplatné v Portoriku a tam, kde to zakazuje zákon. Zamestnanci sponzora, jeho rodičov, pridružených a dcérskych spoločností, zúčastnené reklamné a propagačné agentúry, nezávislé hodnotiace organizácie a dodávatelia cien (a členovia ich najbližšej rodiny a / alebo tí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti každého z týchto zamestnancov), nie sú oprávnení.

6. PODMIENKY ÚČASTI: Výdavky, ktoré nie sú konkrétne uvedené v popise ceny a všetkých daniach, sú výlučnou zodpovednosťou výhercu. Každá cena sa udeľuje „tak, ako je“, bez akejkoľvek záruky alebo záruky, výslovnej alebo implicitnej mimo obmedzenej záruky výrobcu. Nie je povolený žiadny prevod, postúpenie alebo nahradenie ceny, okrem toho, že si sponzor vyhradzuje právo nahradiť cenu za položku rovnakej alebo vyššej hodnoty v prípade, že inzerovaná cena nebude k dispozícii. Od víťaza sa vyžaduje, aby dodržiaval všetky príslušné federálne, štátne, provinčné, ak majú Kanaďania oprávnený vstup, a miestne zákony, pravidlá a nariadenia. Všetky federálne, štátne a miestne dane a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto oficiálnych pravidlách, sú výlučne zodpovednosťou výhercu. Ak je skutočná maloobchodná hodnota ceny niektorého z výhercov 600 dolárov alebo viac, musí výherca vyplniť formulár W9 a pre daňové účely poskytnúť sponzorovi svoje rodné číslo. Formulár IRS 1099 bude vydaný na meno výhercu (alebo, ak je maloletý, na meno neplnoletého) pre skutočnú hodnotu prijatých cien. Sponzor nebude niesť zodpovednosť ani povinnosť voči výhercovi alebo potenciálnemu výhercovi, ktorí nie sú schopní alebo nedostupní prijať alebo využiť ceny, ako sú popísané v tomto dokumente. Účastníci súhlasia s tým, že budú viazaní podmienkami týchto oficiálnych pravidiel a rozhodnutiami sponzora, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa týchto stávok. Od víťaza (a rodiča alebo zákonného zástupcu, ak je víťazom maloletý) sa môže vyžadovať, aby podpísal a vrátil Čestné vyhlásenie o oprávnenosti, vyhlásenie o zodpovednosti a tam, kde je to právne povolené, zverejnenie do siedmich (7) dní odo dňa prvého pokusu o oznámenie. Nedodržanie tohto termínu môže mať za následok prepadnutie ceny a výber náhradného víťaza. Vrátenie akejkoľvek ceny / oznámenia o cene ako nedoručiteľnej môže mať za následok diskvalifikáciu a výber náhradného Výhercu. Výherca týmto ďalej súhlasí, že podpíše všetky dokumenty potrebné na prevod autorských práv k jeho / jej prihlásenému príspevku, ak je to vhodné, na sponzora do siedmich (7) dní od dátumu prvého pokusu o oznámenie. Vstupom do súťaže dáva Účastník povolenie sponzorovi a akejkoľvek jeho pridruženej spoločnosti a dcérskym spoločnostiam, zúčastneným reklamným a propagačným agentúram a dodávateľom cien na použitie príspevku účastníka (vrátane zmenenej formy príspevku), ak existuje, na redakčné, reklamné a propagačné účely účely bez ďalšej kompenzácie, pokiaľ to zákon nezakazuje. Ak sa obrázky zadávajú sponzorovi ako požiadavka na vstup, účastníci súhlasia, že majú všetky práva na použitie predložených obrázkov a umožniť sponzorovi, ktorejkoľvek z jej pridružených a dcérskych spoločností, zúčastnených reklamných a propagačných agentúr a dodávateľom cien opätovné použitie ktoréhokoľvek z nich. obrázky bez akejkoľvek zodpovednosti za redakčné, reklamné a propagačné účely. Prijatie ceny víťazom navyše predstavuje povolenie pre sponzora a všetky pridružené a dcérske spoločnosti, zúčastnené reklamné a propagačné agentúry a dodávateľov cien používať meno a / alebo podobnosť a životopisný materiál víťaza na redakčné, reklamné a propagačné účely bez ďalšej kompenzácie, pokiaľ zakázané zákonom. Prijatím ceny Winner súhlasí s tým, že zabráni sponzorovi, jeho reklamným a propagačným agentúram a ich príslušným materským spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, partnerom, zástupcom, nástupcom, povereným osobám, riadiacim pracovníkom, riaditeľom a zamestnancom ublížiť za akékoľvek zranenie alebo škodu spôsobenú alebo nárokovanú byť spôsobené účasťou na lotériách alebo prijatím alebo použitím ceny. Sponzor nezodpovedá za žiadne tlačové, typografické, mechanické alebo iné chyby pri tlači ponuky, správe loterií alebo pri oznámení ceny.

7. INTERNET / MOBIL: Sponzor nezodpovedá za chyby elektronického prenosu, ktoré vedú k vynechaniu, prerušeniu, vymazaniu, poruche, oneskoreniu operácií alebo prenosu, krádeži alebo zničeniu alebo neoprávnenému prístupu alebo zmenám vstupných materiálov, alebo za technické, sieťové, telefónne vybavenie, elektronické, počítačové, hardvérové ​​alebo softvérové ​​poruchy alebo obmedzenia akéhokoľvek druhu, nepresné prenosy alebo neprijatie vstupných informácií sponzorom alebo prezentujúcim z dôvodu technických problémov alebo dopravných zápch na internete, akejkoľvek webovej stránke alebo prostredníctvom mobilného telefónu alebo akejkoľvek ich kombinácie . Ak z nejakého dôvodu časť programu na internete alebo mobilnom telefóne nie je schopná bežať podľa plánu, vrátane infekcie počítačovým vírusom, chýb, neoprávnenej manipulácie, neoprávneného zásahu, podvodu, technických porúch alebo akýchkoľvek iných príčin, ktoré poškodia správu, bezpečnosti, spravodlivosti, integrity alebo správneho priebehu týchto lotérií, sponzor si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť lotérie. Sponzor si vyhradzuje právo vybrať víťazov z oprávnených návrhov prijatých k dátumu ukončenia. Sponzor si ďalej vyhradzuje právo diskvalifikovať každého jednotlivca, ktorý narúša proces vstupu. Sponzor môže zakázať účastníkovi účasť na lotériách, ak zistí, že sa tento účastník snaží narušiť legitímne fungovanie lotérie podvodom, hackerstvom, podvodom alebo inými nekalými praktikami hrania alebo má v úmysle zneužiť, vyhrážať sa alebo obťažovať ostatných účastníkov. Upozornenie: Akýkoľvek pokus účastníka úmyselne poškodiť ktorúkoľvek webovú stránku alebo narušiť legitímne fungovanie lotérie je porušením trestných a občianskych zákonov a v prípade, že dôjde k takémuto pokusu, sponzor si vyhradzuje právo požadovať od ktoréhokoľvek z účastníkov náhradu škody. rozsahu zákona.

8. SPORY / VÝBER ZÁKONA: S výnimkou prípadov, keď je to zakázané, každý účastník súťaže súhlasí s tým, že: (1) všetky spory, nároky a dôvody konania, ktoré vzniknú alebo budú spojené s touto alebo ktoroukoľvek udelenou cenou, budú riešené individuálne, bez použitia akejkoľvek formy hromadnej žaloby, a výlučne štátne alebo federálne súdy sídliace v New Yorku, NY, (2) všetky nároky, rozsudky a nálezy sa obmedzujú na skutočné hotové náklady, avšak v žiadnom prípade sa neúčtujú poplatky za právne zastúpenie; a (3) nie je možné priznať nijaké represívne, náhodné, špeciálne, následné alebo iné škody, vrátane, okrem iného, ​​stratených ziskov (ďalej spoločne „zvláštne škody“) a (4) účastník sa týmto vzdáva všetkých práv na nárokovanie osobitných škôd a všetkých práv na znásobiť alebo zvýšiť takéto škody. Zákony štátu New York upravujú lotérie a všetky aspekty s nimi spojené bez ohľadu na pravidlá voľby práva v New Yorku.

9. SPONZOR: Sponzorom týchto lotérií je spoločnosť Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Tento obsah je vytváraný a udržiavaný treťou stranou a importovaný na túto stránku, aby používateľom pomohol poskytnúť svoje e-mailové adresy.